SKU EGO-106
Shipping Weight 0.5000kg
Shipping Width 0.200m
Shipping Height 0.500m
Shipping Length 0.200m
Shipping Cubic 0.020000000m3